म स्वच्छ, योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर छु |

“अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा म स्वच्छ, योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर छु |”-ईश्वर दाहाल

Local Election

1 Comment

Leave a reply